Inspectorii ITM Călărași au aplicat amenzi de peste 77.000 de lei

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Călărași. FOTO Adrian Boioglu
Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Călărași. FOTO Adrian Boioglu
Inspectorii ITM Călărași au aplicat amenzi de peste 77.000 de lei în urma controalelor din ultima săptămână.
În perioada 04 – 10.03.2024, ITM Cãlãraşi a efectuat controale în vederea combaterii muncii nedeclarate şi pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă.
În domeniul relaţiilor de muncă s-au efectuat 18  controale din care 18 au fost pe muncă nedeclarată, 2 angajatori au fost sancţionați și au fost aplicate amenzi in valoare de 60.000 de lei. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, s-au efectuat 31 de controale, 20 de angajatori au fost sancţionaţi şi au fost aplicate 15 avertismente și amenzi în valoare de 17.500 de lei. Pentru neconformităţile constatate au fost dispuse măsuri cu termene precise de rezolvare.
Acţiunile de control au fost efectuate în diferite domenii de activitate: colectarea și epurarea apelor uzate, fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor, demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor, activități de protecție și gardă, recuperarea materialelor reciclabile sortate, construcții, agricultură, comerţ, întreținerea și repararea autovehiculelor, fabricarea pâinii, prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie, etc.
 Printre neconformităţile constatate enumerăm:
-angajatorul nu a încheiat în formă scrisă contractele individuale de muncă;
-nu a încheiat acte adiţionale la contractele individuale de muncă care să cuprindă repartizarea programului de lucru pentru toţi salariaţii, aşa cum aceşţia își desfăşoară activitatea;
-nu a transmis  încetarea contractelor individuale de muncă;
-nu face dovada emiterii şi comunicării documentelor, respectiv a extrasului din registrul general de evidenţă a salariaţilor, care au încetat activitatea;
-nu a declanşat procedura de negociere colectivă;
-nu a completat dosarele de personal ale salariaților cu toate documentele prevăzute de HG. nr. 905/2017, art.7, respectiv: contractul individual de muncă, fişa postului, acte adiţionale de modificare a clauzelor contractuale, actele personale necesare angajării, actele de studii, şi alte documente care certifică legalitatea şi corectitudinea completării în REVISAL;
-nu a întocmit pentru toți salariații fişele de post;
-nu a notificat în scris I.T.M. Călărași despre încheierea contractelor de prestări servicii prevazute la alin.5 din HG. Nr.905/2017 , precum și datele de identificare ale prestatorului;
-angajatorul nu a completat evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnavire profesională cu locul de muncă ;
-tabloul electric nu era asigurat contra intervenției persoanelor neautorizate și nu era dotat cu grătar de lemn sau covor electroizolant;
-unitatea nu a autorizat ISCIR motostivuitorul;
-nu a procurat truse de prim ajutor;
-nu a luat măsuri pentru purtarea în permanență a echipamentului individual de protecție de către toți lucrătorii;
-nu a întocmit instrucţiuni proprii de SSM, precum şi tematica de instruire periodica;
-nu a marcat căile de acces și de circulație;
-persoana nominalizată pentru acordarea primului ajutor nu a fost instruită în acest sens;
-nu a încheiat contract cu un serviciu extern de prevenire și protecție;
-nu a identificat soluții pentru degajarea spațiilor supraîncărcate.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CLnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CLnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*