ISU Călărași: „Tot ce trebuie să știm despre artificii, petarde și alte obiecte pirotehnice!”

Inspectorii de muncă verifică legalitatea deținerii și comercializării articolelor pirotehnice

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență al județului Călărași precizează că obiectele artizanale și de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice se pot comercializa către persoane fizice și se pot folosi în public de către acestea numai în perioadele prevăzute în Lege și în normele metodologice.

Astfel, potrivit ISU Călărași,

 • Comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 și P1 se pot face doar în condițiile respectării prevederilor Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările și completările ulterioare;
 • Articolele pirotehnice pot fi comercializate doar în spații destinate vânzării unor astfel de articole numai după obținerea autorizației de a le deține și comercializa din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă și a Inspectoratului de Poliție Județean / Direcția Generală de Poliție București și după obținerea acordului unității inspectoratului pentru situații de urgență în a cărei rază de competență funcționează;

Articolele pirotehnice se păstrează în încăperi construite după cum urmează:

 1. În clădiri cu spații comerciale în încăperile de comercializare, numai articole pirotehnice din categoriile 1 și P1, până la o greutate brută de 100 kg;
 2. Într-o încăpere alăturată spațiului de comercializare care nu servește locuirii continue de către persoane , numai articole pirotehnice din categoriile 1 și P1, până la o greutate brută de 500 kg;
 3. În clădiri nelocuite situate în zone populate sau într-o încăpere de depozitare a unei clădiri utilizate în exclusivitate în scopuri industriale este admisă păstrarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 și P1, până la o greutate brută de 1000 kg.
 4. Cantitățile mai mari decât cele prevăzute la aliniatul anterior și articole pirotehnice din categoriile 2,3,4, P2, T1 și T2 se păstrează numai în depozite de articole pirotehnice autorizate;
 5. Vânzarea articolelor pirotehnice se face numai de către persoane juridice autorizate în acest sens și numai în locurile autorizate în condițiile legii; spațiile de comercializare a articolelor pirotehnice se vor amenaja în afara imobilelor cu destinația de locuit;
 6. Articolele pirotehnice de divertisment din categoria 1 nu pot fi vândute sau puse în vreun alt fel la dispoziția consumatorilor care au vârsta sub 16 ani;
 7. Producătorii, importatorii și distribuitorii nu pot vinde articole pirotehnice din categoriile 2,3 și 4, articole pirotehnice de scenă, alte articole pirotehnice din categoria P2 și nici nu le pot pune în vreun fel la dispoziția vreunei persoane, cu excepția pirotehnicienilor;
 8. Spațiile / construcțiile destinate depozitării / comercializării articolelor pirotehnice trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta.

Condiții privind utilizarea obiectelor artizanale de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice

Folosirea articolelor pirotehnice este interzisă în următoarele situații:

 • între orele 24.00 și 6.00, cu excepția perioadelor autorizate, precum și a evenimentelor de interes local, național sau internațional, în baza aprobării autorităților locale;
 • la o distanță mai mică de 50 de metri de construcțiile de locuințe cu până la 4 niveluri și la mai puțin de 100 m față de cele cu peste 4 niveluri;
 • la o distanță mai mica de 500 m de instalațiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare și livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalațiile de gaze;
 • la o distanță mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice și petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;
 • în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanșe sau căderi de piatră;
 • pe drumurile publice deschise circulației rutiere, pe aleile pietonale și în spații deschise cu aglomerări de persoane ;
 • la o distanță mai mică de 500 m de păduri.

Conform Ordinului nr. 125/1378/2013 privind stabilirea activităților, altele decât activitățile aeronautice civile, având drept efect ajungerea în spațiul aerian a diverselor corpuri materiale care pot constitui un pericol pentru siguranța aviației și privind aprobarea condițiilor de autorizare a acestor activități, lansarea în spațiul aerian a articolelor pirotehnice de divertisment clasificate, conform reglementărilor specifice, în categoriile 2, 3 sau 4 poate constitui, în anumite condiții, un pericol pentru siguranța aviației. In acest context, este necesară obținerea unei autorizări din partea Autorității Aeronautice Civile Române.

Conform prevederilor art. 5 din H.G.R. nr. 95/2011, articolele pirotehnice din categoriile 2, 3, 4, T1, T2 și P2 pot fi folosite numai de către pirotehnicieni și numai în scopul pentru care sunt destinate.

Organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3 și 4 este permisă numai în condițiile în care există acordul Primăriei, al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Județean/ București-Ilfov și avizul Inspectoratului Județean de Poliție, respectiv al Direcției Generale de Poliție a Municipiului Bucureşti, pe a cărui rază se execută jocurile respective.

Conform normelor metodologice de emitere a acordului pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice aprobate prin Ordinul Nr. 1045/I.G. din 29 august 2007*, acordul se emite pe baza documentelor prevăzute în anexa nr. 2, la prezenta.

Încăperile în care se depozitează / comercializează articole pirotehnice trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în HGR nr. 536/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deținerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea și folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operațiuni specifice în activitățile deținătorilor, precum și autorizarea artificierilor și pirotehniștilor, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

 • să fie construite din materiale incombustibile și să aibă o singură ușă de acces confecționată din metal;
 • pardoseala trebuie să fie incombustibilă, plană și fără fisuri;
 • în aceste încăperi este interzisă păstrarea împreună cu materiile explozive a altor materiale și trebuie să existe mijloace pentru combaterea incendiilor corespunzătoare, verificate și accesibile în orice moment;
 • în aceste încăperi sunt interzise fumatul și utilizarea flăcării deschise;
 • distribuirea și evidența materiilor explozive din aceste încăperi se efectuează numai de persoane desemnate în scris de către conducătorul unității deținătoare de materii explozive;
 • articolele pirotehnice se păstrează în ambalajul original sau în unitatea de ambalare cea mai mică a furnizorului.

În situația în care spațiile / construcțiile respective se află simultan sub incidența prevederilor art. 30 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 1 din H.G.R. nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, cu modificările și completările ulterioare, acestea fac obiectul avizării și autorizării din punct de vedere al securității la incendiu;

Acordul pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice se emite pe baza următoarelor documente:

 1. cerere-tip – două exemplare;
 2. tabel cu datele tehnice ale produselor pirotehnice care urmează să fie folosite pentru desfășurarea jocului de artificii, înscrise pe tipuri, categorii, calibre, semnat și ștampilat de reprezentantul legal al persoanei autorizate să execute jocul de artificii – două exemplare;
 3. declarație pe propria răspundere cuprinzând măsurile ce se vor asigura pentru prevenirea și intervenția în caz de incendiu, distrugeri sau vătămări corporale, cum ar fi forțele și materialele folosite pentru intervenție, modul de intervenție, interzicerea accesului persoanelor neautorizate în perimetrul de siguranță, semnată și ștampilată de reprezentantul legal al persoanei autorizate să execute jocul de artificii – două exemplare;
 4. plan de situație la scara de 1:500 cuprinzând zona de tragere, zona de cădere, perimetrul de siguranță și distanțele față de obiectivele care prezintă pericol de incendiu sau explozie specificate în legislația în vigoare, semnat și ștampilat de reprezentantul legal al persoanei autorizate să execute jocul de artificii – două exemplare;
 5. copie de pe acordul administrației publice locale pe a cărei rază teritorială se va organiza jocul de artificii cu articole pirotehnice;
 6. opis cu documentele depuse – două exemplare

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CLnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CLnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*