Recomandări ale ISU Călărași pentru prevenirea incendiilor cauzate de arderile necontrolate de vegetație uscată

Recomandări pentru prevenirea incendiilor cauzate de arderile necontrolate de vegetație uscată. FOTO ISU Călărași

Igienizarea terenului poate constitui un real pericol de incendiu, care se poate solda cu pagube materiale însemnate.

Potrivit analizei statistice a incendiilor din ultimii ani, acțiunile de igienizare a terenurilor cu vegetație uscată au dus, nu de puține ori, la extinderea focului la gospodăriile populației sau la păduri, provocând însemnate pagube materiale și chiar pierderi de vieți omenești. Aceste evenimente nedorite au loc în special în mediul rural și nu de puține ori pagubele materiale provocate de acestea sunt consistente.

ISU „Barbu Știrbei” Călărași vine în sprijinul cetățenilor cu următoarele recomandări:

  • Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Barbu Știrbei” al județului Călărași aduce la cunoștință cetățenilor care dețin sau administrează terenuri agricole, prevederile generale care trebuie să fie respectate la arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale, în fapt măsurile minime de prevenire în acest sens sunt următoarele: condiții meteorologice fără vânt; colectarea în grămezi a vegetației uscate și a resturilor vegetale în cantități, astfel încât, arderea să poată fi controlată; executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier / construcții și să nu afecteze rețelele electrice, de comunicații, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile; curățarea de vegetație a suprafeței din jurul fiecărei grămezi pe o distanță de 5 m,; desfășurarea arderii numai pe timp de zi; asigurarea mijloacelor și materialelor pentru stingerea eventualelor incendii; supravegherea permanentă a arderii; stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii; interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.
  • Utilizarea focului deschis nu se admite la distanțe mai mici de 40 m față de locurile cu pericol de explozie – gaze și lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 metri față de materialele sau substanțele combustibile – lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat și asigurat prin măsuri corespunzătoare.
  • Pe terenurile în pantă, arderea vegetației uscate se face pornind din partea de sus a pantei. Arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale se execută numai după obținerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului Administrației și Internelor nr. 163/2007.
  • Emiterea permisului se face prin grija primarului de către șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență sau persoana desemnată în acest sens.
  • În zona de siguranță a liniilor de cale ferată, drumuri, rețele electrice, rețele de telefonie, conducte de transport lichide combustibile și gaze, clădiri și suprafețe împădurite, vegetația uscată se va curăța, fiind interzisă utilizarea focului deschis sau arderea vegetației uscate în aceste zone de protecție.
  • Totodată trebuie menționat și faptul că se impune supravegherea permanentă a copiilor pe toata durata arderii vegetației uscate și a resturilor vegetale.
  • Prevenirea jocului copiilor cu focul în condiții și în locuri în care se pot produce incendii constituie o obligație a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creșterea, educarea și îngrijirea copiilor.

Atragem atenția, că in conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 537/2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor, „arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile, fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți” sau „amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiții și la distanțe care favorizează propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații si alte vecinătăți” se sancționează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*