Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor Călărași încearcă să vândă trei tone de deșeuri de aluminiu

Prefectura Călărași. FOTO Adrian Boioglu
Prefectura Călărași. FOTO Adrian Boioglu

Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor Călărași colectează anual o cantitate de aproximativ 3000 kg deșeuri de aluminiu, rezultate în urma confecționării, abandonării de către populație și a retragerii de la foștii proprietari a plăcuțelor cu numere de înmatriculare, cantitate ce trebuie valorificată lunar prin agenți economici autorizați în acest sens.

Potrivit Prefecturii Călărași, operatorii economici interesați de achiziționarea acestor deșeuri pentru cantitatea aferentă anului 2021, sunt rugați să depună oferta de preț/kg, la Registratura Instituției Prefectului-județul Călărași, str. Sloboziei nr. 9-11, municipiul Călărași până cel târziu la data de 04 martie, ora 10.00.

Oferta trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

  • certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului din care să rezulte că obiectul de activitate al operatorului economic este adecvat obiectului contractului de vânzare-cumpărare, preluare deșeuri neferoase;
  • autorizația de mediu, copie conform cu originalul;
  • certificat de atestare fiscală.

Criteriul de atribuire al contractului este prețul unitar lei/kg cel mai mare ofertat. Se va încheia un contract de vânzare-cumpărare pe o perioadă de 12 luni.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*