APIA Călărași: „Cererile de plată pentru cantitățile de motorină achiziționate și utilizate în agricultură pentru trimestrul II al anului se depun până la 2 august”

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Călărași reamintește că data de 2 august este ultima zi pentru depunerea Cererii de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantitățile de motorină achiziționate și utilizate în agricultură pentru trimestrul II, 2021.

APIA reamintește potențialilor beneficiari că primește Cereri de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantitățile de motorină achiziționate și utilizate în agricultură, aferente perioadei 01.04. – 30.06.2021 (trim. II al anului 2021), în conformitate cu HG nr.1174/2014 și OMADR 1727/2015 cu modificările și completările ulterioare.

Având în vedere faptul că ultima zi de depunere al cererilor de plată este 31.07.2021, iar aceasta este zi nelucrătoare, termenul de depunere se prelungește până pe data de 02.08.2021 inclusiv, în conformitate cu prevederile art.12 din Regulament Delegat UE nr. 640/2014 și ale Codului de Procedură Civilă.

„În cazul în care data limită de depunere a unei cereri de ajutor, a unei cereri de sprijin, a unei cereri de plată sau a altor declarații sau a oricăror documente justificative sau contracte sau data limită pentru modificări aduse cererii unice sau cererii de plată este o zi de sărbătoare legală, o sâmbătă sau o duminică, termenul limită se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează”, au precizat reprezentanții APIA.

Cererile se transmit prin mijloace electronice, dar si pe suport de hârtie, la Centrele Județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al Municipiului București, de către administratorul/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, însoțite de următoarele documente:

Pentru sectorul vegetal:

 • situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate la lucrări mecanizate, aferente perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9 (OMADR nr.1727/2015, cu modificările și completările ulterioare);
 • copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților;
 • documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, după caz;
 • documente justificative dacă au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare.

Pentru sectorul zootehnic:

 • situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru sectorul zootehnic, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9 (OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare;
 • copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților;
 • situația privind calculul efectivului rulat/efectivului mediu realizat, întocmită de beneficiar și vizată de medicul împuternicit de liberă practică, după caz, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.10 ( OMADR nr.1727/2015, cu modificările și completările ulterioare);
 • copie de pe cererea depusă de către apicultori la consiliul local în vederea asigurării acestora de vetre de stupină temporare sau permanente;
 • documente justificative dacă au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare.

Pentru sectorul îmbunătățiri funciare:

 • situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate pentru irigații, aferentă perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9 ( OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare);
 • copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților;
 • situația centralizatoare a cantităților de apă pentru irigații, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.11 (OMADR nr.1727/2015, cu modificările și completările ulterioare);
 • copie a facturilor de apă din care să reiasă volumul de apă consumat de către beneficiar/procesul-verbal de confirmare a volumului de apă livrat pentru irigații, întocmit de către orice furnizor de apă de irigații;
 • situația suprafețelor irigate, pe structuri de culturi, aferentă perioadei pentru care se solicită ajutorul de stat;
 • documente justificative dacă au intervenit modificări față de cererea de acord pentru finanțare.

Toate documentele depuse în copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către solicitantul sprijinului, însușite prin semnătura și vor purta sintagma „conform cu originalul”.

În conformitate cu HG nr. 409/2021, pentru anul 2021, diferența dintre nivelul de 1.674,55 lei/1.000 litri al accizei și rata accizei reduse este în cuantum unitar de 1,572 lei/litru și se acordă ca ajutor de stat sub formă de rambursare.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CLnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CLnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*