Consiliul Local al municipiului Călărași, convocat în ședință ordinară, în data de 30 ianuarie

Sediul Primăriei Călărași. FOTO CLnews.ro

Consiliul Local al municipiului Călăraşi este convocat în şedinţa ordinară, marţi, 30.01.2024, ora 16.30 în sala de şedinţe a Consiliului Local Călăraşi și prin mijloace electronice, respectiv aplicaţia whatsapp/SMS.

Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte de hotărâre:

Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local prin demisie a domnului Dincă Viorel – Dorinel şi declararea ca vacant a unui loc de consilier local.

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru imobilul ,,CASA”, imobil situat în municipiul Călăraşi, Bulevardul Gării, nr. 4, judeţul Călăraşi.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Lotizare şi amenajare spaţii pentru loisir” QUEEN FOOD S.R.L., situat în strada Păcii, nr. 150, municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi.

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Serviciului Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Călăraşi.

Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 115/02.08.2017 privind stabilirea tarifului la biletele de călătorie și a abonamentului lunar pentru transportul public local de călători în municipiul Călărași, stabilirea prețului legitimațiilor și a gratuităților pentru pensionari și categorii de persoane pentru care se asigură protecția socială în conformitate cu prevederile legale.

Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Grupului de Lucru (GLL) şi aprobarea Planului Local de Acţiune în vederea implementării Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2022 – 2027.

Proiect de hotărâre privind acordarea avizului pentru schimbarea denumirii Şcolii Gimnaziale Speciale nr. 1 Călăraşi în Şcoala Profesională Specială ,,Sfânta Maria” Călăraşi.

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizaţi pentru obiectivul ,,Bloc de locuinţe sociale Tr. A+B”, din municipiul Călăraşi.

Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Călăraşi nr. 263/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, doamnei STAN MIHAELA.

Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Călăraşi nr. 295/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, doamnei BOLDINOG GEORGIANA.

Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Călăraşi nr. 283/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, doamnei ILIE (NAE) MARIA COSMINA.

Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Călăraşi nr. 294/27.11.2023 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui lot de teren situat în intravilanul municipiului Călărași cu destinația de construire locuință proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003, domnului BRANIŞTE EDUARD MARIUS.

Proiect de hotărâre pentru revocarea poziţiei nr. 13 din Anexa nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Călăraşi nr. 96/30.06.2021 privind aprobarea repartizării și atribuirii în folosința gratuită a unui număr de loturi din municipiul Călărași cu destinația de construire locuințe proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003.

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 45/25.03.2021 pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Călărași nr. 49/29.03.2018 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Călărași.

Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, strada Lotrului, nr. 5, în suprafaţă de 286 mp, cu numărul cadastral 26292, în vederea edificării unei locuinţe.

Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, strada Lotrului, nr. 5, în suprafaţă de 286 mp, cu numărul cadastral 26292, în vederea edificării unei locuinţe.

Proiect de hotărâre pentru aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, strada Banatului, nr. 27 (cartierul Oborul Nou), în suprafaţă de 294 mp, cu numărul cadastral 26354, în vederea construirii unei locuinţe.

Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren aparţinând domeniului privat al municipiului Călăraşi, situat în intravilanul municipiului Călăraşi, strada Banatului, nr. 27 (cartierul Oborul Nou), în suprafaţă de 294 mp, cu numărul cadastral 26354, în vederea construirii unei locuinţe.

Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurilor pentru vânzarea, prin licitaţie publică, a imobilului Bloc A38, tr. 2 (actual sc. 2), et. 1, ap. 2, strada Bucureşti, nr. 139, municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi.

Proiect de hotărâre privind iniţierea procedurilor pentru vânzarea unui imobil – teren, proprietate privată a municipiului Călăraşi, situat în strada Varianta Nord, nr. 41, în suprafaţă de 749 mp, carte funciară nr. 35278, în favoarea S.C. EXPERT CONSTRUCT CL S.R.L.

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local Călăraşi pe perioada 01.02.2024 – 30.04.2024.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CLnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CLnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*