OCPI Călărași a publicat documentele tehnice de cadastru pentru comunele Dichiseni și Borcea

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Călărași

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Călărași anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru UAT Dichiseni și UAT Borcea.

Astfel, în UAT Dichiseni vor fi publicate documentele pentru sectoarele cadastrale nr.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, pe o perioada de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

  • Data de început a afișării: 10.06.2021
  • Data de sfârșit a afișării: 08.08.2021
  • Adresa locului afișării publice: Primăria comunei Dichiseni, județul Călărași.

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei  Dichiseni și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

De asemenea, OCPI Călărași anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru UAT BORCEA, sectoarele cadastrale nr.9, 12, 14, 16, 22, 23, 26, 27, 32, 37, 38, 39, pe o perioada de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea Cadastrului și a Publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

  • Data de început a afișării: 10.06.2021
  • Data de sfârșit a afișării: 08.08.2021
  • Adresa locului afișării publice: Primăria comunei Borcea, județul Călărași.

Cererile de rectificare a documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei  Borcea și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 pot fi obținute pe site-ul ANCPI  la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*