Amenzi de peste 60.000 de lei, aplicate, în ultima săptămână, de inspectorii ITM Călărași

Sediul ITM Călărași. FOTO Adrian Boioglu / CLnews
Sediul ITM Călărași. FOTO Adrian Boioglu / CLnews

Inspectoratul Teritorial de Muncă Călărași a efectuat, în ultima săptămână, controale în următoarele domenii de activitate: activități medicale, întreținerea și repararea autovehiculelor, alimentație publică, comerț, agricultură, construcții, transporturi, alte domenii de activitate.

Acțiunile de control au avut în vedere următoarele obiective:

 • verificarea respectării de către angajatori și angajați măsurile pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei cu COVID 19;
 • identificarea și combaterea muncii nedeclarate;
 • respectarea prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă și a securității și sănătății în muncă;
 • eliminarea neconformităților constatate și dispunerea de măsuri.

În urma controalelor efectuate, au fost depistate următoarele deficiențe:

 • neîncheiere CIM în forma scrisa;
 • neacordarea drepturilor salariale;
 • lipsa programării concediilor de odihnă /necompensarea în bani la încetarea CIM;
 • neacordarea repausului săptămânal;
 • neevidențierea orelor prestate;
 • necompletarea dosarelor personale;
 • lipsa dovezilor de comunicare a deciziilor de încetare a activității și a adeverințelor de venit;
 • angajatorul nu a consemnat în fișele de instruire rezultatul testărilor anuale a cunoștințelor de securitate și sănătate în muncă (ssm);
 • angajatorul nu a asigurat în spațiul destinat pentru pacienți un recipient (marcat și semnalizat) pentru aruncarea EIP-lui utilizat de pacienți;
 • angajatorul nu a afișat la intrare și în locuri vizibile reguli de conduita obligatorii pentru pacienți/vizitatori;
 • locul de munca special amenajat pentru colectarea deșeurilor biologice nu este semnalizat în mod corespunzător;
 • planul de prevenire și protecție revizuit și completat cu masurile stabilite pentru combaterea răspândirii virusului SARS CoV-2 (întocmit în baza evaluării riscurilor revizuită pentru SARS CoV-2) nu a fost adus la cunoștința lucrătorilor în cadrul efectuării unei instruiri periodice suplimentare;
 • societatea nu a numit prin decizie internă lucrătorul care acordă primul ajutor;
 • în cadrul spălătoriei auto și vulcanizării nu au fost marcate căile de acces și circulaţie în incintă, pentru accesul autovehiculelor;
 • nu au fost prezentate fișele de aptitudini pentru lucrători, semnate de medicul de medicina muncii;
 • instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în muncă nu acoperă toate activităţile desfășurate de unitate (nu se face referire la activitatea de spălătorie a autovehiculelor, utilizarea platformei de ridicat, utilizarea compresorului, utilizare substanțelor periculoase, utilizarea echipamentelor din cadrul vulcanizării – ex. mașina de dejantat, etc.);
 • unitatea nu a depus la ITM Călărași lista cu substanțele utilizate și manipulate în cadrul punctului de lucru;
 • neîndeplinirea masurilor dispuse în procesul verbal de control anterior (ex. neautorizarea ISCIR pentru compresor și platforma de ridicat);
 • instruirea salariaților este efectuată în mod necorespunzător (neprezentarea tuturor fiselor de instruire, la instruirea introductiv generală lipsește semnătura celui instruit, la instruirea la locul de muncă lipsesc cele trei semnături (a celui instruit, a celui care a efectuat instruirea și a celui care a verificat însușirea cunoștințelor, neconcordanța intre materialele înscrise în fisa de instruire la capitolul instruire periodică și materialele înscrise în tematica de instruire periodica, etc.);
 • la data controlului tabloul electric era deschis, nu era dotat cu covor electroizolant, nesemnalizat corespunzător și sub acesta se aflau depozitate diferite materiale;
 • în magazia de produse fitosanitare există materiale care nu au nici o legătură cu produsele de uz fitosanitar;
 • nu a fost prelucrat lucrătorilor manualul de exploatare pentru tractoarele și mașinile agricole din import;
 • unitatea a desemnat o persoana cu atribuții privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor, însă aceasta nu a fost instruita în acest sens.

Rezultatul controalelor:

 • inspectorii de muncă din cadrul compartimentului relații de muncă – au verificat 25 de angajatori, unul a fost sancționat pentru muncă nedeclarată și s-au aplicat amenzi în valoare de 40.000 de lei. Au fost dispuse 19 măsuri cu termene precise de rezolvare.
 • inspectorii de muncă din cadrul compartimentului securitate și sănătate în muncă – au efectuat 26 de controale, 23 de angajatori au fost sancționați și s-au aplicat amenzi în valoare de 21.000 de lei. Pentru remedierea deficientelor s-au aplicat 59 de măsuri cu termene precise de rezolvare.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CLnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CLnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*