Consilierii locali ai municipiului Călărași au fost convocați în ședința ordinară a lunii aprilie

Primăria Călărași. FOTO Adrian Boioglu

Consiliul Local al municipiului Călărași a fost convocat marți, 27 aprilie, de la ora 16.30, în ședința ordinară a lunii aprilie.

Consilierii locali se vor reuni în sala de ședințe a Consiliului Local Călărași și vor avea spre aprobare următoarele proiecte de hotărâre:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului propriu al municipiului Călărași și a creditelor interne la data de 31.03.2021.
 2. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempțiune pentru imobilul „Casa”, imobil situat în municipiul Călărași, strada Independenței, nr. 33, județul Călărași, înscris în Lista Monumentelor Istorice – Cod LMI:CL–II–m–B-14649.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Căminului pentru persoane vârstnice „Sf. Antim Ivireanul” Călărași.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități a persoanelor îndreptățite să beneficieze de un teren în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, conform prevederilor Legii nr. 15/2003.
 5. Proiect de hotărâre privind constituirea grupului de lucru în vederea identificării așezărilor informale, evaluării situației acestora și stabilirii măsurilor necesare.
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 79/31.10.2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei Locale de Ordine Publică a municipiului Călărași.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cofinanțării pentru investiția „Înființare creșă în municipiul Călărași, județul Călărași”.
 8. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Călărași cu Județul Călărași și Serviciul Public Pavaje Spații Verzi Călărași, în vederea constituirii Asociației de Handbal a Municipiului Călărași 2021.
 9. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Palatul Copiilor nr. 1 Călărași a etajului 1 și a sălilor de la parter în număr de 7, partea stângă a clădirii C9, construcție administrativă și social culturală, înscrisă în CF 31014, cu drept de servitute din strada Știrbei Vodă, imobil situat în municipiul Călărași, în strada Bărăganului, nr. 26, județul Călărași.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare Serviciului Public Centrale Termice și Administrare Fond Locativ Călărași, a imobilelor (teren și construcții) înscrise în Anexa la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Călărași nr. 72/21.04.2011 și a terenului situat în Zona Volna, strada Pompieri, nr. 3, pe care se află construite blocurile A38, A39 și A40.
 11. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a imobilului teren având numărul cadastral 33105, în suprafață de 3050 mp, situat în Călărași, strada Mușețelului, nr. 9, aparținând domeniului public al municipiului Călărași.
 12. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului teren având numărul cadastral 30972, în suprafață de 8308 mp, situat în municipiul Călărași, strada Stejarului, tronson 2, aparținând domeniului public al UAT Municipiul Călărași în două loturi, lotul 1 cu suprafața de 8161 mp și lotul 2 cu suprafața de 147 mp, precum și trecerea din domeniul public al UAT Municipiul Călărași în domeniul privat al UAT Municipiul Călărași a lotului 2 în suprafață de 147 mp rezultat în urma dezmembrării.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unor imobile din domeniul public al statului român în domeniul public al municipiului Călărași și administrarea Consiliului Local al municipiului Călărași.
 14. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu referitor la vânzarea unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Vasile Culică, nr. 34, număr carte funciară 23265, tarlaua 65, parcela 14/2, în suprafață de 293 mp, în favoarea domnului Avram Petronel – Relu.
 15. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu referitor la vânzarea unui imobil – teren proprietatea privată a municipiului Călărași, situat în strada Dan Mateescu, nr. 41, număr carte funciară 23281, tarla 65, parcela 14/2, în suprafață de 294 mp, în favoarea domnului Ion Răzvan Alexandru.
 16. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu referitor la vânzarea unui imobil – teren identificat prin număr cadastral 27219, înscris în cartea funciară nr. 27219 a municipiului Călărași, către S.C. REMAT S.A.
 17. Proiect de hotărâre privind transmiterea în direct, video și audio, a ședințelor Consiliului Local al municipiului Călărași.
 18. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local Călărași pe perioada 01.05.2021 – 31.07.2021.

Răspunderea pentru textul acestui articol aparține exclusiv autorului. În cazul unui comunicat de presă, răspunderea aparține exclusiv instituției care l-a emis și persoanelor fizice sau juridice care au fost citate în articol.

Publicația CLnews, persoana juridică asociată cu aceasta și persoanele fizice care administrează această companie nu își asumă răspunderea pentru informațiile publicate de autorii articolelor sau ale comunicatelor de presă.

Informațiile de pe CLnews.ro sunt obținute din surse publice și deschise.

Conform articolului 7 din legea 190/2018, prelucrarea în scop jurnalistic este derogată de prevederile Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal daca este asigurat un echilibru în ceea ce privește libertatea de exprimare și dreptul la informație.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*